Posvátná životní energie

Propojuj se s posvátnou životní energií

Během dne si vizualizuj, jak jsi skrze dělohu propojena se srdcem Matky Země a srdcem Centrálního Slunce.

Nech do sebe proudit posvátné energie a naplňuj jimi své tělo i těla energetická.

Co nejčastěji se scházej se svým posvátným hadem, se svou posvátnou sexuální Bohyní, postupně je víc a víc jemně probouzej.

Prožitkovou meditaci - Probuzení posvátné sexuální Bohyně ti doporučuji poslouchat opakovaně. Časem si můžeš meditaci zkrátit jen na chvilkovou vizualizaci. S nádechem jde posvátná Bohyně po páteři nahoru (uvědomuj si čakry a barvy, které aktivuje) a s výdechem přes čelo zpátky dolů.


Posvátná životní nebo chceš-li sexuální energie sídlí v naší první čakře. Posvátná sexuální energie, není omezena jen na chvilkovou sexuální aktivitu mezi dvěma lidmi, je to živá světelná energie. Důležité je tuto energii postupně v těle jemně probouzet. Kdyby se probudila moc rychle, mohla by nadělat paseku. Má velkou sílu a moc. Postupné probuzení přináší vitalitu, mládí, krásu, moudrost a také potěšení. Když energii správně probudíš a necháš ve svém těle proudit, můžeš se dostat do stavu blaženosti, až osvícení. Staneš se světelnou bytostí.

Ženská síla, esence, smyslnost je brána k tvořivosti, hojnosti a životu v napojení. Jsi láska a v napojení na sebe sama dokážeš zázraky. Když v tobě proudí posvátná životní energie, jsi magnetem na svá přání. Tvé srdce je otevřené a velmi rychle přitahuješ do svého života vše, co si přeješ.

Místa ve tvém těle čekají na tvou pozornost, dotek, probuzení, otevření, lásku... Když se dostaneš do proudu této energie, budeš zdravá, šťastná a budeš si přitahovat všechno, co si budeš přát.

Mluvené slovo - Posvátná životní energie


Rituál - Aktivování posvátné životodárné energie

a odstranění bloků k jejímu přijetí

Propojíš své lůno s posvátnou životodárnou energií. Postupně krok za krokem se začneš víc a víc otvírat. Tvá energie začne volně proudit, budou ti přicházet nové nápady a budeš přitahovat radost do svého života. Následuj hlas svého lůna a nalezni opět svou cestu k léčení, hledání emočního klidu, aktivování tvořivé síly, vitality a spojení se s proudem života. Osvoboď své lůno a lůno osvobodí tebe.

Tvé tělo je chrám nekonečných možností, ve kterém pulsuje posvátná životní energie!

Dokončit a pokračovat